Embracing Hope Ethiopia

Eind 2013, toen ons tweede driejarig project in samenwerking met de Presbyterian Church of Ethiopia (PCE) ten einde liep, zijn we in contact gekomen met de stichting Embracing Hope Ethiopia (EHE), die een schitterend project in Addis Ababa uitvoert.

Een project dat alleenstaande vrouwen, die moeten bedelen om voor henzelf en hun kind(eren) een inkomen bij elkaar te schrapen, helpt met het opbouwen van een menswaardig bestaan. Het project bleek dus hetzelfde oogmerk te hebben als FFA, namelijk: zich inzetten voor de allerarmsten.
Na intensief overleg heeft FFA besloten om te gaan samenwerken met EHE.
Van 2016 tot medio 2020 heeft FFA de kosten voor 30 vrouwen op zich genomen. Die sponsoring betrof alles wat nodig is om hen te voorzien van de eerste levensbehoeften, onderdak, medische zorg, het zoeken van werk, opleiding en training en last but not least: opvang voor hun kinderen. Die opvang wilde zeggen: baby- en peuterzorg in de breedste zin van het woord en de wat grotere kinderen konden naar school.
In 2020 heeft FFA die hulp helaas moeten verminderen, doordat de inkomsten flink terug liepen. Wel worden via FFA door “foster parents” kinderen van EHE gesponsord. Voor € 30,- per maand krijgt het kindje alle zorg die het nodig heeft, goede voeding, scholing of dagopvang, medische  verzorging etc. De sponsor krijgt een foto van “zijn/haar” kind en twee keer per jaar gegevens hoe het met hem/haar gaat.
Voor meer info over EHE kunt u hun (Engelstalige) website bekijken: www.embracinghopeethiopia.com

Ook in Ethiopië heeft de coronapandemie flink toegeslagen. Vooral de gevolgen van de lock down zijn desastreus. Vrouwen die bijvoorbeeld een handeltje hadden opgezet of een baantje in de bouw hadden, kwamen zonder inkomsten te zitten. We hebben als FFA een succesvolle hulpactie op touw gezet en doordat Wilde Ganzen ons budget heeft verdubbeld, kon er € 20.000,-  aan EHE worden overgemaakt. De scholen van EHE zijn onder strikte voorwaarden weer geopend en de kinderen houden zich keurig aan de regels betreffende afstand houden en mondkapjes dragen.
Klik op de foto voor meer info.