Bright Future Ethiopia

Vanaf medio 2016 steunt Food For All een bijzonder project van de stichting Bright Future Ethiopia in Fital. Fital is een plattelandsstreek zonder onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg, zo’n 120 km ten noorden van Addis Ababa gelegen. Een zeer arme streek, waar men voor 90% leeft van de landbouw. Er is vooral veel armoede onder de ouderen zonder familie en verwaarloosde kinderen, veel (half-) wezen, die vaak zomaar aan hun lot worden overgelaten. In de afgelopen jaren heeft FFA veel kunnen doen voor de mensen in Fital die hulp nodig hebben. Begonnen werd met noodhulp toen er in 2016 grote droogte was met misoogsten en een tekort aan voedsel. Daarnaast is er inmiddels een prachtige basisschool in het dorp gekomen, waar zo’n 400 kinderen (ook uit de wijde omtrek) van kunnen profiteren. Die school is mogelijk gemaakt door een Nederlandse stichting, die zich inzet voor hulp aan kinderen die dat hard nodig hebben.
Ook is FFA er best trots op dat zij met behulp van Wilde Ganzen en enkele andere donoren een prachtige 2e-hands Toyota Hilux heeft kunnen schenken, waar ginds dagelijks dankbaar gebruik van wordt gemaakt bij het distribueren van materialen.

Woord en Daad
Per 1 januari 2020 is het project overgenomen door Stichting Woord en Daad (W&D), die het ook zal gaan uitbreiden. De financiële bijdrage van Food For All is dan onderdeel van een groter budget.
Het uitgangspunt voor het voortgezette en uitgebreide Fital project is om op de langere termijn toe te werken naar een duurzaam project met een focus op boeren, die doordat ze beter getraind zijn een hogere opbrengst hebben. Daardoor verdienen ze meer en blijft er zodoende ook meer over voor hun families.
In eerste instantie wordt gefocust op 84 geselecteerde gezinnen met ouderen en weeskinderen. Aan deze gezinnen wordt voedsel uitgedeeld en krijgen families die over grond beschikken, verbeterde zaden wat een betere oogst zal opleveren. Ook worden trainingen aan de boeren gegeven, waardoor oogsten, dus leefomstandigheden, sterk kunnen verbeteren.
De corona epidemie heeft ook Fital niet gespaard. Medio 2020 zijn hygiëne producten (verschillende soorten zeep, ontsmettingsmiddelen en watercontainers tot 80 liter) verstrekt. Een ander gevolg van de pandemie is een verdubbeling of bijna verdriedubbeling van de prijzen van voedsel. Hiervoor kwamen de meest kwetsbare inwoners in grote problemen. Door BFE is samen met de lokale overheid een noodhulpactie opgezet die begin 2021 is afgerond. Meer informatie is te vinden op de website van Woord en Daad:  https://www.woordendaad.nl/projecten/vitaal-fital/
Klik op de foto voor meer info.