Welkom!

Welkom op de website van Food For All, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië.

Op deze website vindt u tekst en uitleg over doel en middelen, foto’s van onze activiteiten in Nederland en Ethiopië, achtergrondinformatie en nog veel meer…

Met uw bezoek aan deze website hopen wij u blijvend te interesseren voor Food For All en het geeft u de mogelijkheid met ons mee te leven.

Ethiopië, land van kleurrijke contrasten

Ethiopië, 32 keer zo groot als Nederland, is een land met grote tegenstellingen. De afwisseling van landschappen, culturen en leefomstandigheden van de vele bevolkingsgroepen maken het tot een bijzonder land. Gelegen in Oost-Afrika heeft het een oude, bewogen geschiedenis die terug gaat tot ver voor onze jaartelling. Na de val van de laatste keizer Haile Selassi in 1975 werd het land meer dan 15 jaar met harde hand geregeerd door een communistisch regime onder leiding van kolonel Mengistu Haile Mariam. In deze periode was er ook sprake van een zeer ernstige hongersnood, waarbij enorm veel mensen om het leven kwamen. Na een burgeroorlog werd in 1991 een socialistische regering gevormd onder leiding van Meles Legesse Zenawi. Ethiopië werd een ‘Federatieve Democratie’ van 9 staten. Maar helaas veranderde dat niet veel aan de tegenstellingen tussen rijk en arm. Na de dood van Meles in 2012 was er een interim-regering, daarna werd in 2018 Abiy Ahmed premier van het land. Na zijn aantreden en de daarop volgende verruiming van vrijheden staken sluimerende etnische spanningen de kop op en brak er in de afgelopen tijd geweld uit tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zeer recent was er een grootschalig ingrijpen van het leger in district Tigray, in het noorden van het land. Als FFA proberen we voortdurend contact te houden met onze partners in Ethiopië en gelukkig weten we van hen dat het werk aan de projecten nog steeds door kan gaan, zij het in aangepaste vorm door de corona-maatregelen.

De Stichting

Het ontstaan van Food For All.
Voorjaar 2003 werd het bestuur van de Ethiopische (kerkelijke) Gemeente in Nederland door Novib benaderd met de vraag of zij wilden nadenken hoe zij hun landgenoten in Ethiopië, die het zoveel slechter hebben dan wij hier in het rijke westen, het beste zouden kunnen helpen. Men is hierover gaan nadenken en er werd besloten zich te gaan inzetten voor bedelaars. Tevens werd contact gezocht met autochtone Nederlanders om met elkaar te proberen die hulp te gaan opzetten.
Een paar maanden later werd Stichting “Food For All” (FFA) geboren, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië.

We zijn inmiddels een jaar of 18 verder en er is al heel wat gebeurd.
Tot het voorjaar van 2014 zijn in samenwerking met de Presbyterian Church Development Association (PCDA) twee driejarige projecten uitgevoerd, waarin vooral vrouwen werden geholpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. En met succes.
Sinds 2014 heeft FFA samengewerkt met stichting Embracing Hope Ethiopia, een stichting die in Addis Ababa hulp biedt aan alleenstaande vrouwen en hun gezin. Werk dat dus naadloos aansluit bij het doel wat FFA voor ogen heeft: hulp aan de allerarmsten. In 2020 heeft FFA die hulp moeten verminderen, doordat de inkomsten flink terug liepen. Wel worden via FFA door “foster parents” kinderen van EHE gesponsord.
Food For All ondersteunt sinds 2013 ook het kinderhuis ‘Rehoboth’ in Addis Ababa.
En medio 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Ethiopische stichting ‘Bright Future Ethiopia’, voor hulp aan ouderen en verwaarloosde kinderen in Fital, op het platteland van Ethiopië. In januari 2020 is dit project overgedragen aan stichting Woord & Daad, waardoor de projecten van BFE flink uitgebreid kunnen worden.
De steun van Food for All aan dit project loopt daarom via Woord & Daad.
Over deze projecten is meer te lezen onder ‘Projecten’.

FFA werkt vanuit de Bijbelse opdracht: “Deel je brood met wie honger heeft.”
Hoewel FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, wil dat beslist niet zeggen dat alleen mensen geholpen worden die ook Christelijk zijn of dat denken te worden. Alle mensen zijn welkom als zij om hulp vragen, onafhankelijk van hun levensovertuiging.

“Deel je brood met wie honger heeft.”

Jesaja 58:7

Projecten

Bright Future Ethiopia

Vanaf medio 2016 steunt Food For All een bijzonder project van de stichting Bright Future Ethiopia in Fital. Fital is een plattelandsstreek zonder onderwijsvoorzieningen en

Bekijk meer »

Rehoboth

Rehoboth is een kinderhuis in Addis Ababa dat in 2005 is opgericht door de Ethiopische Netsi Assefa. Netsi woonde vanaf 1995 in Nederland en toen

Bekijk meer »