Donateur worden

Als stichting die in Nederland als hoofddoel heeft het inzamelen van gelden om het werk in Ethiopië te kunnen uitvoeren, zijn wij constant bezig de kas gevuld te houden.

Sinds 2008 beschikken wij over de ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat inhoudt dat giften aan FFA aftrekbaar zijn voor de belasting. Deze erkenning is de laatste jaren behoorlijk aangescherpt, maar we kunnen melden dat FFA ook in dit jaar weer ANBI-erkend is.

We stellen donateurs die regelmatig een bedrag(je) willen afstaan erg op prijs. Regelmatig krijgen we er nieuwe donateurs bij en daar zijn wij uiteraard blij mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ons legertje donateurs compleet is!

Aanmelden kan altijd bij het secretariaat en zolang de voorraad strekt, krijgen de nieuwe donateurs een Ethiopische verrassing!

Weet u trouwens dat er een zgn. schenkingsovereenkomst opgesteld kan worden, waardoor uw gift volledig aftrekbaar is van de belasting? Info hierover vindt u op de website van de belastingdienst onder “schenkingsovereenkomst goede doelen”.

Natuurlijk zijn ook eenmalige giften van harte welkom!

NL 24 INGB  000431 89 98
t.n.v. Stichting Food For All

Vragen?