Bright Future Ethiopia (BFE)

Eind 2015 werd FFA benaderd door Sanka Sepe, een sociaal werker die wij kenden vanuit vroegere projecten, met de vraag of er in Fital, het gebied waar hij werkt, hulp kan komen van FFA. Fital is een armoedige plattelandsstreek zonder onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg, zo’n 120 km ten noorden van Addis Ababa gelegen. Het is een gebied waar men voor 90% leeft van de landbouw. Er is vooral veel armoede onder de ouderen, waar totaal geen voorzieningen voor zijn en die helemaal afhankelijk zijn van familie. Als zij geen familie hebben is hun situatie ronduit hopeloos. Een tweede doelgroep zijn verwaarloosde kinderen, veel (half-) wezen, die vaak zomaar aan hun lot worden overgelaten. Een nieuwe, door de overheid erkende Ethiopische Stichting, ‘Bright Future Ethiopia’ (BFE) gaat de hulp aan deze mensen uitvoeren.

Na grondige bestudering door het FFA bestuur van een projectvoorstel van BFE voor een driejarig project is medio 2016 een onderlinge samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook de regionale overheid heeft haar toestemming gegeven zodat het project in de loop van 2016 van start kon gaan.

Fital – noodhulp

Dit jaar is het weer regelmatig in het nieuws geweest: de enorme droogte die in diverse landen in Afrika, waaronder Ethiopië, heeft gezorgd voor misoogsten. Gevolg: honger en voedselschaarste. FFA heeft besloten een steentje bij te dragen in de hulp aan getroffenen.

Omdat ook in Fital voedselschaarste is hebben we een klein hulpproject opgezet dat een half jaar duurt en waarbij de zwaarst getroffen gezinnen voedselhulp krijgen. Onder het toeziend oog van de overheid zijn op 1 juli 2016 de eerste partijen voedsel (graan, bonen en olie) uitgedeeld.

Klik op de foto voor een vergroting.

 

Contact

+31 (0)10 - 475 07 57

Christoffelkruid 29
3137 WR Vlaardingen

IBAN:  NL24 INGB 0004318998
Kamer van Koophandel :  24355514
RSIN nummer:  8128.47.817

Interim-voorzitter :  
Hans Treurniet - Vlaardingen

Secretaris :  
Franny Treurniet - Vlaardingen 

Penningmeester :  
Natnaël Assefa - Rotterdam